Wprowadzenie nowej oferty przez firmę TOTEM poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny postpressowe

Nazwa beneficjenta: 
TOTEM Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński spółka jawna

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

W ramach przedmiotowego projektu stworzono nowoczesne zaplecze techniczne do świadczenia wysokojakościowych usług druku na tkaninach tekstylnych w oparciu o maszyny do druku transferowego, bezpośredniego i lateksowego posiadające światowej klasy unikatowe rozwiązania spełniające wymogi najwyższej światowej innowacyjności oraz urządzenia do wykańczania zadrukowanych materiałów. Wysoki stopień innowacyjności technologii, które zostały w  nich zaimplementowane uzasadnia pełna realizacje celów projektu i ich adekwatność do oczekiwań rynku, którego wymagania mają zaspokoić. 

Wartość ogółem: 
14 328 861.72
Wydatki kwalifikowalne: 
7 222 425.81
Dofinansowanie: 
3 939 221.15
w tym UE: 
3 348 337.96
Wkład własny: 
3 283 204.66
% dofinansowania: 
54.54
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-066/09
Nazwa beneficjenta: 
TOTEM Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński spółka jawna
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-111

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu