BUDOWA HALI WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYKONYWANIA PREFABRYKATÓW BUDOWLANYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Usługowy Kobeszko&Syn St. Kobeszko, P. Kobeszko Sp. jawna

Miejsce realizacji

Powiat choszczeński:

Choszczno
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
8 228 900.00
Wydatki kwalifikowalne: 
6 670 000.00
Dofinansowanie: 
4 000 000.00
w tym UE: 
3 399 999.99
Wkład własny: 
2 670 000.00
% dofinansowania: 
59.97
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-072/09
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Usługowy Kobeszko&Syn St. Kobeszko, P. Kobeszko Sp. jawna
Miejscowość: 
Choszczno
Kod pocztowy: 
73-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu