Zakup i wdrożenie nowej technologii produkcji okien z tworzywa sztucznego

Nazwa beneficjenta: 
Karaszewski Bartłomiej B.FT

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Wartość ogółem: 
4 165 026.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 113 700.00
Dofinansowanie: 
1 868 220.00
w tym UE: 
1 868 220.00
Wkład własny: 
1 245 480.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-079/12
Nazwa beneficjenta: 
Karaszewski Bartłomiej B.FT
Miejscowość: 
Barlinek
Kod pocztowy: 
74-320

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu