Zakup innowacyjnego systemu medycznego dla NZOZ AL-MED

Nazwa beneficjenta: 
AL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
182 740.01
Wydatki kwalifikowalne: 
149 532.00
Dofinansowanie: 
89 719.00
w tym UE: 
76 261.12
Wkład własny: 
59 813.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-080/09
Nazwa beneficjenta: 
AL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu