Zakup i wdrożenie w pełni skomputeryzowanej linii mieszającej do podłoży ogrodniczych nowej generacji

Nazwa beneficjenta: 
BIO-PRODUKTY TORF-KORA-PALETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Golczewo
Wartość ogółem: 
2 380 050.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 895 000.00
Dofinansowanie: 
1 137 000.00
w tym UE: 
1 137 000.00
Wkład własny: 
758 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-160/12
Nazwa beneficjenta: 
BIO-PRODUKTY TORF-KORA-PALETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-157

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu