Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Akademia Morska w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Wartość ogółem: 
3 919 528.67
Wydatki kwalifikowalne: 
3 707 145.76
Dofinansowanie: 
2 780 359.31
w tym UE: 
2 085 269.48
Wkład własny: 
926 786.45
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.2. Infrastruktura B+R
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.02-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
Akademia Morska w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-500