Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego ( eLBRUS)

Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS otwierają możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych badań w zakresie fizyki reakcji jądrowych, fizyki medycznej, optyki, fizyki polimerów, fizyki ciała stałego, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, fizyki materiałów oraz innowacyjnych badań interdyscyplinarnych na wysokim poziomie.
 
Ponadto dzięki powstaniu laboratoriów eLBRUS możliwy jest rozwój nowych technik diagnostycznych i analitycznych w obszarach:

 • wykorzystania technik jądrowych dla badań materiałowych
 • poszukiwania nowych alternatywnych źródeł energii
 • badania właściwości termicznych materii miękkiej i ożywionej
 • zastosowania technik nanopływów w medycynie
 • nowych metod readioterapeutycznych w walce z chorobą nowotworową
 • nowoczesnych technik laserowych
 • badania powierzchni obiektów metodami optycznymi
 • badania struktury i dynamiki ciał stałych

 
Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS to przede wszystkim:
1. Specjalistyczne laboratoria:

 • Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej
 • Laboratorium Optoelektroniki
 • Laboratorium Polimerów
 • Laboratorium Radiospektroskopii

 
2. Nowoczesna, unikatowa aparatura badawcza:

 • System akceleratorowy pracujący w warunkach ultrawysokiej próżni
 • Zestaw laserowo-holograficzny wyposażony w specjalistyczny laser na ciele stałym
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy ze zintegrowanym autosamplerem
 • Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego zoptymalizowany do badania ciał stałych

 
Celem projektu było zwiększenie zdolności Uniwersytetu Szczecińskiego do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych oraz udostępnianie przedsiębiorcom wyników tych prac poprzez:

 • zintensyfikowanie prac badawczych i rozwojowych
 • wzmocnienie powiązań między Uniwersytetem Szczecińskim a przedsiębiorstwami
 • wzrost efektywności wykorzystania wysokiego potencjału badawczego kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • podniesienie atrakcyjności Uniwersytetu Szczecińskiego jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych
 • pobudzenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez eLBRUS

 
Poprzez swoje działania laboratoria eLBRUS wpłyną na tworzenie konsorcjów badawczo-przemysłowych wspomagając rozwój zarówno różnych dziedzin fizyki doświadczalnej jak i praktycznych jej zastosowań w różnych obszarach gospodarki narodowej.
Źródło: www.elbrus.usz.edu.pl

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
10 300 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
10 000 000.00
Dofinansowanie: 
7 219 550.00
w tym UE: 
7 219 550.00
Wkład własny: 
2 780 450.00
% dofinansowania: 
72.20
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.2. Infrastruktura B+R
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.02-32-002/10
Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-453