Zakup aparatury naukowo – badawczej do prowadzenia przez KG Konstrukcje prac badawczych i rozwojowych w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej zespołów kogeneracyjnych na gaz drzewny

Nazwa beneficjenta: 
K.G. Konstrukcje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Wartość ogółem: 
750 300.00
Wydatki kwalifikowalne: 
610 000.00
Dofinansowanie: 
366 000.00
w tym UE: 
366 000.00
Wkład własny: 
244 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.2. Infrastruktura B+R
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.02-32-011/13
Nazwa beneficjenta: 
K.G. Konstrukcje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-656

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu