Doradztwo w zakresie wdrożenia i dalszego doskonalenia nowej generacji produktów oraz opracowanie planów marketingowych w firmie HORSEPOWER TUNING

Nazwa beneficjenta: 
HORSEPOWER TUNING PRZEMYSŁAW GRZELIŃSKI

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
83 640.00
Wydatki kwalifikowalne: 
68 000.00
Dofinansowanie: 
34 000.00
w tym UE: 
34 000.00
Wkład własny: 
34 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
HORSEPOWER TUNING PRZEMYSŁAW GRZELIŃSKI
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-017

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu