Zwiększenie potencjału konkurencyjnego spółki Wyroby Granitowe Wołczyk poprzez doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego- przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji w rozbudowę firmy.

Nazwa beneficjenta: 
Wyroby Granitowe Wołczyk Spółka Jawna

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
103 700.00
Wydatki kwalifikowalne: 
85 000.00
Dofinansowanie: 
40 000.00
w tym UE: 
34 000.00
Wkład własny: 
45 000.00
% dofinansowania: 
47.06
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-003/08
Nazwa beneficjenta: 
Wyroby Granitowe Wołczyk Spółka Jawna
Miejscowość: 
Kamień Pomorski
Kod pocztowy: 
72-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu