Doradztwo z zakresie planowania inwestycyjnego związanego z przygotowaniem biznes planu inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hożej w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
STEED SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
36 478.00
Wydatki kwalifikowalne: 
29 900.00
Dofinansowanie: 
14 950.00
w tym UE: 
12 707.49
Wkład własny: 
14 950.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-016/09
Nazwa beneficjenta: 
STEED SPÓŁKA AKCYJNA
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-820

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu