Doradztwo w zakresie opracowania studium wykonalności nowej inwestycji technologicznej planowanej przez firmę Spec-Glas ze Szczecina.

Nazwa beneficjenta: 
Spec-Glas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
55 596.00
Wydatki kwalifikowalne: 
40 400.00
Dofinansowanie: 
20 200.00
w tym UE: 
20 200.00
Wkład własny: 
20 200.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-016/12
Nazwa beneficjenta: 
Spec-Glas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-809

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu