Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2009 w celu poprawy konkurencyjności.

Nazwa beneficjenta: 
Centrum Edukacji Informatycznej MAIUS COLLEGE Jadwiga Lizak

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
14 898.00
Wydatki kwalifikowalne: 
14 898.00
Dofinansowanie: 
7 449.00
w tym UE: 
6 331.65
Wkład własny: 
7 449.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-017/09
Nazwa beneficjenta: 
Centrum Edukacji Informatycznej MAIUS COLLEGE Jadwiga Lizak
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-035

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu