Doradztwo techniczne w zakresie budowy hali stalowej w Daleszewie w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy ALUMET sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
ALUMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Cały kraj
Wartość ogółem: 
93 480.00
Wydatki kwalifikowalne: 
76 000.00
Dofinansowanie: 
38 000.00
w tym UE: 
38 000.00
Wkład własny: 
38 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-021/12
Nazwa beneficjenta: 
ALUMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Daleszewo
Kod pocztowy: 
74-107

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu