Doradztwo techniczne w zakresie kompleksowego przygotowania inwestycji w rozwój firmy OK s.c.

Nazwa beneficjenta: 
OK Spółka Cywilna, Wiesław Kot, Tomasz Marszałek

Miejsce realizacji

Cały kraj
Wartość ogółem: 
89 790.00
Wydatki kwalifikowalne: 
73 000.00
Dofinansowanie: 
36 500.00
w tym UE: 
36 500.00
Wkład własny: 
36 500.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-022/12
Nazwa beneficjenta: 
OK Spółka Cywilna, Wiesław Kot, Tomasz Marszałek
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-101

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu