Doradztwo inwestycyjne przy opracowaniu Biznes Planu inwestycji zakupu nowej linii technologicznej

Nazwa beneficjenta: 
SALDROG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
23 881.50
Wydatki kwalifikowalne: 
19 575.00
Dofinansowanie: 
9 787.50
w tym UE: 
8 319.37
Wkład własny: 
9 787.50
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-024/08
Nazwa beneficjenta: 
SALDROG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
STARGARD SZCZECIŃSKI
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu