Doradztwo specjalistyczne w zakresie opracowania strategii rozwoju firmy LOOS CO-OPERATION Jarosław Loos.

Nazwa beneficjenta: 
LOOS CO-OPERATION JAROSŁAW LOOS

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
98 400.00
Wydatki kwalifikowalne: 
80 000.00
Dofinansowanie: 
40 000.00
w tym UE: 
40 000.00
Wkład własny: 
40 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-027/12
Nazwa beneficjenta: 
LOOS CO-OPERATION JAROSŁAW LOOS
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-212

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu