Analiza i rozwój procesów biznesowych w organizacji, wstępem do opracowania strategii rozwoju Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp.z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
117 120.00
Wydatki kwalifikowalne: 
96 000.00
Dofinansowanie: 
40 000.00
w tym UE: 
34 000.00
Wkład własny: 
56 000.00
% dofinansowania: 
41.67
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-035/09
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-846

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu