Doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego jako element wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowego WĘGLOBUD S.A. w obszarze wydobycia i sprzedaży kruszyw mineralnych

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
34 282.00
Wydatki kwalifikowalne: 
28 100.00
Dofinansowanie: 
14 050.00
w tym UE: 
11 942.49
Wkład własny: 
14 050.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-040/09
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud Spółka Akcyjna
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-467

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu