Doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego związanego z przygotowaniem biznes planu inwestycji dotyczącej unowocześnienia parku maszynowego poprzez zakup maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Nazwa beneficjenta: 
SOTEX Produkcyjno-Usługowa-Handlowa Spółka z o.o.

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
24 888.00
Wydatki kwalifikowalne: 
20 400.00
Dofinansowanie: 
10 200.00
w tym UE: 
8 670.00
Wkład własny: 
10 200.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-042/08
Nazwa beneficjenta: 
SOTEX Produkcyjno-Usługowa-Handlowa Spółka z o.o.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-207

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu