Doradztwo w zakresie opracowania biznes planu inwestycji polegającej na zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji betonowych wyrobów prasowanych dla budownictwa.

Nazwa beneficjenta: 
ABT MASZEWO SP. Z O.O.

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
37 332.00
Wydatki kwalifikowalne: 
30 600.00
Dofinansowanie: 
15 300.00
w tym UE: 
13 005.00
Wkład własny: 
15 300.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-043/08
Nazwa beneficjenta: 
ABT MASZEWO SP. Z O.O.
Miejscowość: 
ROŻNOWO NOWOGARDZKIE
Kod pocztowy: 
72-131

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu