Doradztwo w zakresie jakości

Nazwa beneficjenta: 
Ekspert Systemy Informatyczne Spółka Jawna Artur Marchelewski Tomasz Cierpica Andrzej Dzik

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
30 073.00
Wydatki kwalifikowalne: 
24 650.00
Dofinansowanie: 
12 325.00
w tym UE: 
10 476.25
Wkład własny: 
12 325.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-045/08
Nazwa beneficjenta: 
Ekspert Systemy Informatyczne Spółka Jawna Artur Marchelewski Tomasz Cierpica Andrzej Dzik
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-181

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu