Doradztwo w zakresie jakości

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe - DUOMAT 2 - Okonowicz Michał

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
44 896.00
Wydatki kwalifikowalne: 
36 800.00
Dofinansowanie: 
18 400.00
w tym UE: 
15 640.00
Wkład własny: 
18 400.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-046/08
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe - DUOMAT 2 - Okonowicz Michał
Miejscowość: 
Recz
Kod pocztowy: 
73-210

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu