Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu kluczem do sukcesu rynkowego PPHU DUOMAT 2

Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE - DUOMAT 2 - Okonowicz Michał

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
61 500.55
Wydatki kwalifikowalne: 
50 000.45
Dofinansowanie: 
25 000.22
w tym UE: 
25 000.22
Wkład własny: 
25 000.23
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-046/11
Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE - DUOMAT 2 - Okonowicz Michał
Miejscowość: 
Recz
Kod pocztowy: 
73-210

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu