Doradztwo w zakresie dokumentacji technicznej małej elektrowni wiatrowej.

Nazwa beneficjenta: 
TEKMAR MARIUSZ PIASECKI

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
101 475.00
Wydatki kwalifikowalne: 
82 500.00
Dofinansowanie: 
40 000.00
w tym UE: 
40 000.00
Wkład własny: 
42 500.00
% dofinansowania: 
48.48
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-050/11
Nazwa beneficjenta: 
TEKMAR MARIUSZ PIASECKI
Miejscowość: 
Jankowo
Kod pocztowy: 
78-500

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu