Wzrost konkurencyjności Villi Jedynak w Świnoujściu na rynku turystycznym poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Nazwa beneficjenta: 
VILLA JEDYNAK BARTOSZ SZCZEPANIAK

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
23 357.15
Wydatki kwalifikowalne: 
19 752.91
Dofinansowanie: 
9 876.45
w tym UE: 
9 876.45
Wkład własny: 
9 876.46
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-051/11
Nazwa beneficjenta: 
VILLA JEDYNAK BARTOSZ SZCZEPANIAK
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu