Analiza możliwości zastosowania mikroprocesorowego systemu pozycjonowania w turbinie wiatrowej według własnego rozwiązania firmy SARMATA - zgłoszenie patentowe nr P385060

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Ogólnobudowlany SARMATA Paweł Gągała

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
27 675.00
Wydatki kwalifikowalne: 
22 500.00
Dofinansowanie: 
11 250.00
w tym UE: 
11 250.00
Wkład własny: 
11 250.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-060/12
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Ogólnobudowlany SARMATA Paweł Gągała
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-266

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu