Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2009 w celu poprawy konkurencyjności

Nazwa beneficjenta: 
Sea Air Cargo sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
18 081.00
Wydatki kwalifikowalne: 
14 700.00
Dofinansowanie: 
7 350.00
w tym UE: 
7 350.00
Wkład własny: 
7 350.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-064/11
Nazwa beneficjenta: 
Sea Air Cargo sp. z o.o.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-767

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu