Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2009 w celu poprawy konkurencyjności

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA spółka z o.o.

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
22 632.00
Wydatki kwalifikowalne: 
22 632.00
Dofinansowanie: 
11 316.00
w tym UE: 
11 316.00
Wkład własny: 
11 316.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-083/11
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA spółka z o.o.
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-728

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu