Analiza i obliczenia fundamentów obciążonych dynamicznie zaawansowaną usługą zapewniającą wzrost konkurencyjności firmy PLAN ANDRZEJ ŻBIKOWSKI

Nazwa beneficjenta: 
PLAN ANDRZEJ ŻBIKOWSKI

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
23 400.00
Wydatki kwalifikowalne: 
23 400.00
Dofinansowanie: 
11 700.00
w tym UE: 
11 700.00
Wkład własny: 
11 700.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-092/11
Nazwa beneficjenta: 
PLAN ANDRZEJ ŻBIKOWSKI
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-792

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu