Doradztwo techniczne w zakresie przebudowy budynku biurowego w celu umożliwienia firmie Calesco S.A. sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Nazwa beneficjenta: 
Calesco Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
97 047.00
Wydatki kwalifikowalne: 
78 900.00
Dofinansowanie: 
39 450.00
w tym UE: 
39 450.00
Wkład własny: 
39 450.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-094/11
Nazwa beneficjenta: 
Calesco Spółka Akcyjna
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-850

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu