XXI Targi Turystyczne Market Tour, Szczecin 12-13.05.2012

Nazwa beneficjenta: 
Infoman Spółka Cywilna Przemysław Czuba, Sławomir Czuba

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
47 785.50
Wydatki kwalifikowalne: 
38 850.00
Dofinansowanie: 
19 375.06
w tym UE: 
19 375.06
Wkład własny: 
19 474.94
% dofinansowania: 
49.87
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.02-32-004/12
Nazwa beneficjenta: 
Infoman Spółka Cywilna Przemysław Czuba, Sławomir Czuba
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-459

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu