Wzrost konkurencyjności spółki Rarytas poprzez udział w Międzynarodowych Targach Słodyczy ISM 2012 w Kolonii (Niemcy) w dniach 29.01-01.02.2012

Nazwa beneficjenta: 
RARYTAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
59 097.14
Wydatki kwalifikowalne: 
35 223.46
Dofinansowanie: 
17 611.73
w tym UE: 
17 611.73
Wkład własny: 
17 611.73
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.02-32-111/11
Nazwa beneficjenta: 
RARYTAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu