Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
9 466 376.43
Wydatki kwalifikowalne: 
9 466 376.43
Dofinansowanie: 
4 733 188.21
w tym UE: 
4 733 188.21
Wkład własny: 
4 733 188.22
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.03-32-002/12
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456