Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Goleniów

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
8 601 668.83
Wydatki kwalifikowalne: 
8 596 532.96
Dofinansowanie: 
3 172 201.79
w tym UE: 
3 172 201.79
Wkład własny: 
5 424 331.17
% dofinansowania: 
36.90
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.03-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Goleniów
Miejscowość: 
Goleniów
Kod pocztowy: 
72-100