Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Cały kraj
Wartość ogółem: 
544 168.00
Wydatki kwalifikowalne: 
498 000.00
Dofinansowanie: 
498 000.00
w tym UE: 
498 000.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.5 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1
Numer wniosku: 
RPZP.01.05.00-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu