Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 2 Infrastruktura

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Wartość ogółem: 
2 518 997.42
Wydatki kwalifikowalne: 
2 518 997.42
Dofinansowanie: 
1 889 248.06
w tym UE: 
1 889 248.06
Wkład własny: 
629 749.36
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu