Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do Internetu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Tuczno

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Tuczno
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
456 541.81
Wydatki kwalifikowalne: 
456 541.81
Dofinansowanie: 
342 406.35
w tym UE: 
342 406.35
Wkład własny: 
114 135.46
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-006/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Tuczno
Miejscowość: 
Tuczno
Kod pocztowy: 
78-640

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu