Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Węgorzyno

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Węgorzyno
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 101 876.12
Wydatki kwalifikowalne: 
7 101 876.12
Dofinansowanie: 
5 326 407.09
w tym UE: 
5 326 407.09
Wkład własny: 
1 775 469.03
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-008/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Węgorzyno
Miejscowość: 
Węgorzyno
Kod pocztowy: 
73-155

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu