Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Stepnica
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
948 308.91
Wydatki kwalifikowalne: 
935 779.15
Dofinansowanie: 
701 834.36
w tym UE: 
701 834.36
Wkład własny: 
233 944.79
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-010/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica
Miejscowość: 
Stepnica
Kod pocztowy: 
72-112