Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu

Nazwa beneficjenta: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin

Powiat gryficki:

Płoty
Gryfice

Powiat goleniowski:

Goleniów

Powiat łobeski:

Resko
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 966 326.48
Wydatki kwalifikowalne: 
7 966 326.48
Dofinansowanie: 
5 974 744.86
w tym UE: 
5 974 744.86
Wkład własny: 
1 991 581.62
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-012/11
Nazwa beneficjenta: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300