Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Sławno

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Malechowo
Postomino
Sławno
Darłowo - miasto
Sławno - miasto
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Geolokalizacja: