Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Kamień Pomorski.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kamień Pomorski

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 995 772.72
Wydatki kwalifikowalne: 
1 994 542.72
Dofinansowanie: 
1 495 907.04
w tym UE: 
1 495 907.04
Wkład własny: 
498 635.68
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-014/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kamień Pomorski
Miejscowość: 
Kamień Pomorski
Kod pocztowy: 
72-400