Budowa gazowego źródła kogeneracyjnego współpracującego z istniejącym układem technologicznym Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 331 176.27
Wydatki kwalifikowalne: 
2 816 000.00
Dofinansowanie: 
1 126 400.00
w tym UE: 
957 440.00
Wkład własny: 
1 689 600.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-533

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu