Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko

Nazwa beneficjenta: 
PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Resko
Kategoria interwencji: 
39 Energia odnawialna: wiatrowa
Wartość ogółem: 
98 202 122.52
Wydatki kwalifikowalne: 
69 242 054.00
Dofinansowanie: 
16 430 000.00
w tym UE: 
13 965 500.00
Wkład własny: 
52 812 054.00
% dofinansowania: 
23.73
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-004/11
Nazwa beneficjenta: 
PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna
Miejscowość: 
Warszawa
Kod pocztowy: 
00-876

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu