Budowa i wyposażenie biogazowni rolniczej w miejscowości Brzeżno

Nazwa beneficjenta: 
Petromix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Brzeżno
Kategoria interwencji: 
43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
Wartość ogółem: 
15 944 244.00
Wydatki kwalifikowalne: 
12 590 800.00
Dofinansowanie: 
5 285 648.16
w tym UE: 
5 285 648.16
Wkład własny: 
7 305 151.84
% dofinansowania: 
41.98
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-007/11
Nazwa beneficjenta: 
Petromix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-820

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu