Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo

Nazwa beneficjenta: 
EL-KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Łobez
Kategoria interwencji: 
41 Energia odnawialna: biomasa
Wartość ogółem: 
14 490 630.00
Wydatki kwalifikowalne: 
11 580 000.00
Dofinansowanie: 
6 948 000.00
w tym UE: 
5 905 800.00
Wkład własny: 
4 632 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-009/11
Nazwa beneficjenta: 
EL-KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Byszewo
Kod pocztowy: 
73-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu