Budowa farmy wiatrowej Kościernica II w gminie Białogard

Nazwa beneficjenta: 
Contino Białogard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard
Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
39 Energia odnawialna: wiatrowa
Wartość ogółem: 
37 038 643.57
Wydatki kwalifikowalne: 
27 776 032.26
Dofinansowanie: 
6 944 008.06
w tym UE: 
6 944 008.06
Wkład własny: 
20 832 024.20
% dofinansowania: 
25.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-014/11
Nazwa beneficjenta: 
Contino Białogard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Warszawa
Kod pocztowy: 
02-019