Budowa Farmy Wiatrowej Czaplinek o mocy 2,75 MW

Nazwa beneficjenta: 
RESA Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Czaplinek
Kategoria interwencji: 
39 Energia odnawialna: wiatrowa
Wartość ogółem: 
24 026 820.00
Wydatki kwalifikowalne: 
19 231 000.00
Dofinansowanie: 
3 971 201.50
w tym UE: 
3 971 201.50
Wkład własny: 
15 259 798.50
% dofinansowania: 
20.65
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-015/11
Nazwa beneficjenta: 
RESA Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-515

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu