Zwiększenie wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez montaż układów fotowoltaicznych na terenie MWiK Sp z o.o. - Ujęcie wody Bogucino

Nazwa beneficjenta: 
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg
Kategoria interwencji: 
40 Energia odnawialna: słoneczna
Wartość ogółem: 
1 555 287.95
Wydatki kwalifikowalne: 
1 264 461.75
Dofinansowanie: 
948 346.31
w tym UE: 
948 346.31
Wkład własny: 
316 115.44
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-015/13
Nazwa beneficjenta: 
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu